Bird & Bird inleder samarbete med Svensk Scenkonst

Bird & Bird har inlett ett samarbete med Svensk Scenkonst, branschorganisationen för arbetsgivare inom musik, dans och teater. Bird & Bird kommer att bistå organisationen med frågor rörande bl.a. immateriella rättigheter, kommersiella avtal och domtolsprocesser.

Svensk Scenkonst representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, länsmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten. Organisationen verkar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemsföretagen att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

- Vi är mycket glada att från och med årsskiftet kunna presentera Bird & Bird som Svensk Scenkonsts samarbetspartner. Genom detta samarbete kan vi förstärka vår service till medlemmarna i frågor som rör bl.a. immaterialrätt och avtalsrätt. Bird & Birds långa erfarenhet inom dessa områden kommer att vara till stor nytta för medlemsföretagen, säger Maria Sundling Grundtman, förhandlingschef på Svensk Scenkonst.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 43, jim.runsten@twobirds.com

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21, fredrika.ahnborg@twobirds.com