Bird & Bird biträder när Inlandsinnovation investerar i Nordic Iron Ore

11-2013

Bird & Bird har biträtt gruvbolaget Nordic Iron Ore AB (publ) vid tecknandet av ett låneavtal om 10 miljoner kronor med Inlandsinnovation, ett statligt ägt riskkapitalbolag som investerar i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Låneavtalet är ett första steg i en villkorad finansiering 2014 för genomförande av den slutliga lönsamhetsstudien för återstarten av gruvan i Blötberget, den första fasen i projektet Ludvika Gruvor.

Nordic Iron Ore är ett gruv- och prospekteringsbolag bildat 2008 med huvudambition att återuppta gruvdriften i Blötberget och Håksberg samt genomföra prospektering för att undersöka expansionspotentialen i det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans Ludvika Gruvor i södra Dalarna. Nordic Iron Ores etablering och expansionsplan motiveras av stark efterfrågan på stål med gynnsamma järnmalmspriser och de skalfördelar som följer av att bolaget som första aktör någonsin kan integrera de större järnmalmsförekomsterna i Ludvikaområdet.

Bird & Bird har lång erfarenhet av gruvindustrin och har biträtt klienter i branschen i över 25 år.

- Bird & Birds team har stöttat oss genom hela processen och inte bara bidragit på det juridiska planet utan också fungerat som en strategisk partner. Deras långa erfarenhet av branschen och förståelsen för de utmaningar vi ställs inför är särskilt värdefullt, säger Christer Lindqvist, VD för Nordic Iron Ore.

Bird & Birds team bestod av Jim Runsten, Andreas Börjesson och Jan Berg.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 43,  [email protected]

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21,  [email protected]