Bird & Bird har framgångsrikt representerat Första AP-Fonden mot Bank of New York Mellon i engelsk domstol

 

10-2013

Engelsk domstol tillerkänner Första AP-fonden, en av de fem buffertfonderna i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet, ett stort skadestånd i tvisten mot BNY Mellon, ett av världens största finansiella tjänsteföretag. Bird & Bird har representerat Första AP-Fonden.

Stämningen i Commercial Court i London gäller förluster som drabbade fonden 2008, efter investeringsbeslut banken gjorde i egenskap av fondens ombud för värdepappersutlåning. Tvisten omfattar 33,7 miljoner USD vilket idag motsvarar 219 miljoner kronor.

I domslutet konstateras att BNY Mellon har brustit i sin hantering av fondens mandat och agerat vårdslöst och därmed är banken skade¬ståndsskyldig gentemot Första AP-fonden. Skadeståndet kommer att täcka merparten av den förlust som fonden tillfogats samt räntekostnader, det exakta beloppet har dock ännu inte fastställts. Utöver detta ska BNY Mellon också ersätta Första AP-fonden för större delen av rättegångskostnaderna.

- Detta är ett mycket betydelsefullt domslut, inte minst eftersom det är ett av ett fåtal fall i engelsk praxis där en stor bank ansetts ansvarig för vårdslöst agerande och avtalsbrott i samband med händelser som kan hänföras till finanskrisen 2007-2008. Domen kan sannolikt även få konsekvenser för marknaden för värdepapperslån (vilken beräknas uppgå till 13 biljoner dollar i värdepapper tillgängliga för utlåning), särskilt när det gäller de skyldigheter som s.k. securities lending agents har gentemot sina klienter, säger Jeremy Sharman, delägare, Bird & Bird.

- Vi är mycket nöjda med domen som visar att BNY Mellon är ansvariga för de förluster Första AP-fonden lidit till följd av bankens beslut. Det har varit en komplicerad tvist, men Första AP-fonden har hela tiden ansett att BNY Mellon har agerat under den standard som kan förväntas av ett företag i deras position. Med Bird & Birds hjälp har vi kunnat bevisa detta och domslutet går på vår linje. Vi är mycket nöjda med Bird & Birds stöd under de senaste åren för att kunna nå det här resultatet, säger Jan Matej, chefsjurist på Första AP-Fonden.

Bird & Birds team leddes av Jeremy Sharman på Londonkontoret. I teamet ingick även Michael Frie och Maria Grufman på Stockholmskontoret. Hela domen finns tillgänglig här

Mer information:

Michael Frie
Delägare Bird & Bird
08 506 320 07
michael.frie@twobirds.com

 

Författare

Michael Frie

Of Counsel
Sverige

Ring mig på: +46 7 34 24 20 07