Oasmia noteras på Frankfurtbörsen

02-2011

Bird & Bird har biträtt Oasmia Pharmaceutical AB (publ) i samband med ansökan om notering på Frankfurtbörsen (Frankfurter Wertpapierbörse). Frankfurtbörsen är Tysklands största handelsplats för värdepapper. Ansökan har beviljats och första handelsdag var den 24:e januari. Oasmia är sedan tidigare även noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Bird & Birds team leddes av Hans Svensson och innefattade även Staffan Seger och Caroline Carlshamre.

Oasmia utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinäronkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolaget registrerades 1999 och finns i Uppsala.

-Slut-


För mer information var vänlig kontakta:

Hans Svensson
Delägare
Tel: 08-506 320 48
Email: [email protected]

Anna Christiansson
Marknadschef
Tel: 08-506 320 44
Email: [email protected]


Om Bird & Bird
Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med särskild inriktning på vissa branscher. Vi har kontor i Beijing, Bratislava, Brussels, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, The Hague, Helsinki, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milan, Munich, Paris, Prague, Rome, Shanghai, Singapore, Stockholm and Warsaw.