IGE Resources AB säkrar NOK 150 miljoner i finansiering

 

08-2010

IGE Resources ingick i juni ett avtal med Yorkville Advisors, LLC om tillhandahållande av upp till 150 miljoner norska kronor i eget kapital under de kommande 3 åren.

Avtalet är ett så kallat Standby Equity Distribution Agreement (”SEDA”) och kan utnyttjas av IGE i delmängder under perioden genom att IGE riktar emissioner till Yorkville. Faciliteten innefattar (bl.a. för att skydda existerande ägares investering) vissa begränsningar i form av prissättningsmekanism, begränsningar i Yorkvilles totala tillåtna innehav, storleken på varje emission och tidsutdräkt mellan respektive emissioner.

Yorkville har introducerat SEDA i flera länder i Europa. I och med avtalet med IGE har konceptet även introducerats i Sverige.

Yorkville företräds i Sverige av Bird & Bird och avtalet med IGE föregicks av en relativt omfattande förstudie av de specifikt svenska förutsättningarna och en anpassning av produkten.

Bird & Birds team bestod av Hans Svensson och Caroline Carlshamre. IGE företräddes av Mathias Berggren och Richard Folke på DLA Nordic.

Yorkville Advisors, LLC är ett alternativt amerikanskt investmentföretag som tillhandahåller flexibla och innovativa investerings- och financieringslösningar till börsnoterade företag över hela världen inom branscher som energy, mining, technology & telecommunications (TMT), healthcare och shipping. Yorkville har kontor i Jersey City, New Jersey; Jupiter, Florida; Denver, Colorado; London,
Hong Kong, samt har ett joint venture-avtal i Italien.

För mer information kontakta:

Hans Svensson
Delägare
Tel: 08-506 320 48
Email: hans.svensson@twobirds.com

Anna Christiansson
Pressansvarig
Tel: 08-506 320 44
Email: anna.christiansson@twobirds.com

 

Författare

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00