Bird & Birds skattegrupp växer

 

10-2011

Bird & Bird har rekryterat Staffan Andersson, en av Sveriges främsta skatteexperter.

Staffan Andersson har en bakgrund som chef för PwC:s skatteavdelning 1987 – 1999 och senior tax partner fram till 2007. Han kommer närmast från Erik Penser Bankaktiebolag där han har varit verksam som skattechef i 4 år.

- Staffans långvariga och omfattande erfarenhet av högkvalitativ rådgivning inom skatteområdet passar fantastiskt bra in i vår redan väl etablerade skattegrupp, säger Katarina Nordblom Åhlberg, Managing partner för Bird & Bird.

Stockholmkontorets skattegrupp grundades 2005 av delägaren Christian Luthman och har därefter stadigt växt till att nu vara den tredje största gruppen bland advokatbyråerna i Sverige . Teamet erbjuder idag en komplett skatterådgivning inklusive mervärdesskatt och består av jurister med lång erfarenhet från advokatbyrå, såväl som från revisionsbyråer, Skatteverket och Finansdepartementet. Staffan Anderssons tillträde stärker kompetensen i gruppen ytterligare.

- Genom att bli en del av Bird & Birds internationella skattegrupp och även få direkt tillgång till övriga experter inom Bird & Bird både i Sverige och utomlands, får jag möjlighet att ge mina befintliga och nya klienter en fortsatt god rådgivning av hög kvalitet. Jag kommer att fortsätta med samma inriktning som under de senaste åren,det vill säga biträda mina klienter i internationella skattefrågor i samband med in och utflyttningar, incitaments- och delägarprogram, pensionsfrågor, rådgivning till investerare i private equity fonder, m.m. Jag kommer också fortsätta i min roll som en av de ledande rådgivarna till de klienter som vill göra så kallade frivilliga rättelser. En viktig del i mitt arbete kommer också vara att fortsatt assistera Erik Penser Bankaktiebolag med att biträda de av deras kunder som jag hjälpt de senaste fyra åren, säger Staffan Andersson.

Staffan Andersson börjar den 21 november.

För mer information:

Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner Stockholm, Bird & Bird, 08-506 320 87, katarina.ahlberg@twobirds.com

Fredrika Ahnborg, Marknads- och informationskoordinator, Bird & Bird, 0727-34 97 21, fredrika.ahnborg@twobirds.com


 

 

Författare