Bird & Bird biträder jordbruksbolag i omvänt förvärv på NASDAQ OMX First North

09-2010

Bird & Bird biträder Redland Farming OOO och dess ägare vid ingående av avtal om omvänt förvärv av Catech AB (publ).

Redland Farming OOO är ett jordbruksbolag med verksamhet i Tjuvasjien i Ryssland. Det på NASDAQ OMX First North listade bolaget Catech AB (publ) och ägarna till Redland Farming OOO har ingått avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i Redland Farming OOO genom apportemission i Catech AB (publ). I samband med förvärvet föreslås en extra bolagsstämma att besluta om att Catech byter verksamhetsinriktning samt ändrar namn till Redland Farming AB (publ). Affären är ett led i Redland Farmings expansionsplan och ger Redland Farming en bra plattform och tillgång till kapitalmarknaden.

Bird & Bird har varit legala rådgivare åt Redland Farming och dess ägare i samband med transaktionen. Teamet leddes av delägaren Anders Nilsson med biträde av Staffan Seger och Helena Siljeström.

DLA Nordic har varit legala rådgivare åt Catech i samband med transaktionen. Teamet leddes av delägaren Peter Näslund med biträde av Adam Söderqvist.

För mer information kontakta:

Anders Nilsson
Delägare
Tel: 08-506 320 53
Email: [email protected]  

Anna Christiansson
Pressansvarig
Tel: 08-506 320 44
Email: [email protected]