Bird & Bird utmanar andra byråer i samband med branschevent

02-2011

För att bidra till att skapa bättre förutsättningar för ”eget företagande " har Bird & Bird etablerat ett samarbete med Hand in Hand som arbetar för att eliminera fattigdom genom eget företagande i bl. a.  Indien. ”Nu utmanar vi flera advokatbyråer att göra detsamma!” meddelar Anna Christiansson, marknadschef på Bird & Bird.
 
Bird & Bird, precis som många andra kunskapsföretag anordnar veckovisa seminarier för klienter.  Dessa har enligt tradition varit kostnadsfria.  Med ambitionen att fylla flera syften, vill Bird & Bird nu prova idén att ta ut en avgift för vissa seminarier.  Avgiften kommer dock oavkortat att gå till Hand in Hands verksamhet.

Den 9 februari bjuds därför företag och organisationer med intresse för IT, Telekom och Media branscherna in till en TMT-dag med fokus på de aktuella frågeställningarna i dessa konvergerande branscher i ständig förändring. Dagen kostar 995 kr per företag och intäkterna går oavkortat till Hand in Hands verksamhet. Se bifogat program. 

”Vi ser att detta kommer att ge en positiv effekt på många sätt. Programmet håller en hög kvalitet och vår förhoppning är att det har ett stort värde för deltagarna. Vi tror därför att deltagarna gärna betalar en avgift som kommer en kreativ och effektiv hjälporganisation som Hand in Hand tillhanda, samtidigt som vi tror att vi därmed kan öka närvarofrekvensen med att deltagarna ändå har erlagt en avgift.” säger Bird & Bird.
 
”Hand in Hand har ett oerhört stort behov av bidrag för att fortsatt kunna utveckla vår verksamhet att stödja vårt utbildnings- och hjälparbete i bl a Indien. Vi tycker Bird & Birds beslut att ta ut en anmälningsavgift som oavkortat går till Hand in Hand är ett kreativt och mycket intressant grepp. Vi hoppas många andra företag, inte bara inom advokatvärlden, som arrangerar avgiftsfria högkvalitativa seminarier, är beredda att ta efter”, säger Leni Söderberg på Hand in Hand
 
 "Mottagandet har varit mycket positivt hos de inbjudna och vi märker ett genuint positivt gensvar vad gäller att betala en avgift. Vi tror på Hand in Hands idé att genom att skapa förutsättningar för företagande kombinerat med fokus på demokratifrågor, samt hälso- och miljöprojekt, kunna långsiktigt bidra till en positiv utveckling.  Vi hoppas därför på många deltagare för att bidraget till Hand in Hand ska bli så stort som möjligt men vi hoppas även på att andra advokatbyråer eller andra företag som arrangerar högkvalitativa avgiftsfria, tar efter denna idé. Det kan ju bli en slags officiell kvalitetsstämpel på arrangemang, ju högre bidrag desto mer framgångsrikt seminarium? "kommenterar Johan Tydén, delägare Bird & Bird


För mer information kontakta:

Anna Christiansson
Marknadschef
Tel: 08-506 320 44
Email: anna.christiansson@twobirds.com

Om Hand in Hand
Hand in Hand arbetar för att stödja utvecklings- och hjälparbete i framförallt Indien. I största utsträckning skall arbetet utformas som hjälp till självhjälp och ökad egenförsörjning genom insatser såsom eliminering av barnarbete och skolverksamhet samt självhjälpsgrupper, mikrofinansiering och entreprenörskap. Hand in Hand använder ett  holistiskt tillvägagångssätt och fokuserar även på demokratifrågor samt hälso- och miljöprojekt.
För mer information, se  www.handinhand.nu.

Om Bird & Bird
Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med över 1100 medarbetare runtom i Europa och Asien. Vi har kontor i Beijing, Bratislava, Bryssel, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Prag, Rom, Shanghai, Singapore, Stockholm och Warszawa.