Bird & Bird biträder när Northland Resources säkrar logistik till mångmiljonbelopp

04-2012

Bird & Bird har biträtt Northland Resources vid ingåendet av avtal med underleverantörerna Peab, Savage och Grieg som säkerställer logistikkedjan för leverens av järnmalm från gruvprojektet i Kaunisvaara. Avtalens totala värde uppgår till 900 miljoner USD.


Northland är ett internationellt prospekterings- och gruvbolag, noterat på börserna i Toronto och Oslo. Bolaget kontrollerar två närliggande gruvprojekt; ett rent järnmalmsprojekt i Kaunisvaara i närheten av Pajala i Sverige och ett järnmalmsprojekt med inslag av koppar och guld i Hannukainen utanför Kolari i Finland.


Northland, som under innevarande år kommer att påbörja produktionen i Tapuligruvan i Kaunisvaara, har nu slutit samarbetsavtal med Peab AB, Savage Services Corporation, Grieg Logistics AS och Kiruna Wagon AB för att säkerställa att Northlands järnmalm kan levereras genom Narviks hamn i Norge till kunder i hela världen från och med 2013. Till en början beräknas ca 1,3 miljoner ton järnmalm fraktas från Kaunisvaara till Narvik, för att sedan successivt öka till 4 miljoner ton vid full produktion 2015.


Bird & Bird har biträtt Northland i framtagandet av avtalen, som gäller till och med 2021 och vilkas totala värde uppgår till 900 miljoner USD.


Avtalen innebär att Savage för Northlands räkning kommer att ansvara för och koordinera hela logistikkedjan från Kaunisvaara till Narvik samt hantera järnvägstransporten från omlastningscentralen i Pitkäjärvi till Narviks hamn via Malmbanan. Peab kommer att sköta lastbilsfrakten från Kaunisvaara till Pitkäjärvi och ansvarar även för bygget av lastterminalerna Fagernes i Narvik och i Pitkäjärvi.  Grieg kommer att hantera hamnverksamheten i Narvik och Kiruna Wagon kommer att leverera vagnar att användas på Malmbanan.


Sedan februari 2012 inkluderas projektets logistiklösning i de helägda dotterbolagen Northland Logistics AB och Northland Logistics AS, vilket ger Northland full kontroll över logistikkedjan.


Bird & Bird biträder kontinuerligt Northland Resources i utvecklingen och finansieringen av koncernens järnmalmsportfölj i norra Sverige och Finland. För ytterligare information om Northland, se www.northland.eu.


- Northland har på kort tid etablerat sig som en betydelsefull aktör i den svenska gruvbranschen, säger Northlands VD och koncernchef Karl-Axel Waplan. I det arbetet har det varit viktigt med erfarna juridiska rådgivare som förstår oss och inte minst de utmaningarna som finns i projekten som vi utvecklar.


Bird & Birds team leddes av delägaren Jim Runsten och bestod i övrigt av Anders Hellström och Peter Eriksson.

Mer information:

Jim Runsten, Delägare Bird & Bird,
08 506 320 43,  jim.runsten@twobirds.com  

Fredrika Ahnborg, Marknad & PR Bird & Bird,
08 501 097 21,  fredrika.ahnborg@twobirds.com