Bird & Bird biträder Northland Resources vid försäljning till Orex Minerals

 

03-2011

Bird & Bird har biträtt Northland Resources S.A. (noterat på börserna i Toronto och Oslo) i samband med försäljningen av företagets projekt i Sverige avseende icke järnhaltiga mineraler, bl.a. innefattande Barsele Guld projektet, till Orex Minerals Inc, ett silver- och guld prospekteringsbolag med projekt i Mexico och noterat vid TSX Venture Exchange i Kanada. Den totala ersättningen värderas till minst 15,5 miljoner USD och innefattar såväl ersättning vid tillträdet i kontanta medel och aktier, som uppskjutna betalningar i kontanta medel och aktier, samt garanterade investeringar.

Bird & Bird biträder Northland Resources i utvecklingen och finansieringen av koncernens järnmalmsportfölj i norra Sverige och Finland, under ledning av delägaren Jim Runsten, Stockholm. Försäljningen till Orex Minerals Inc hanterades av ett team lett av delägaren Hans Svensson, med biträde av Caroline Carlshamre och Helena Dahlin på Stockholmskontoret.

Transaktionen är villkorad av godkännande från TSX Venture Exchange i Kanada.

Eva Kaijser, CFO på Northland Resources kommenterar: “Vi valde Bird & Bird som vår legala partner på grund av deras gedigna erfarenhet inom gruvbranschen samt deras internationella kapacitet och vi har i denna transaktion haft stor nytta av båda delarna.”

Northland är ett prospekterings- och gruvbolag med en portfölj av järnprojekt i Norra Sverige och Finland. För ytterliggare information, se www.northland.eu.

För mer information var vänlig kontakta:

 
Jim Runsten
Partner
Tel: 08-506 320 43
Email: jim.runsten@twobirds.com  

Hans Svensson
Partner
Tel: 08-506 320 48
Email: hans.svensson@twobirds.com 

Fredrika Ahnborg
Marknad
Tel: 08-501 097 21
Email: fredrika.ahnborg@twobirds.com

 

Författare

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00