Mervärdesskatt på Bird & Bird – ny unik kompetens!

08-2010

Bird & Bird har rekryterat Ulrika Hansson från Finansdepartementet, en av landets mest framstående experter på mervärdesskatteområdet. Bird & Bird får därmed en unik bredd inom den specialiserade skatterådgivningen och kan erbjuda klienterna full service-byråns alla fördelar.

Ulrika Hansson, som närmast kommer från skatteavdelningen på Finansdepartementet, kompletterar Bird & Birds skattekompetens från och med den 16 augusti. Ulrika Hansson har bland annat arbetat med mervärdesskatt inom Skatteförvaltningen samt på direktoratet för skatter och tull vid den Europeiska kommissionen i Bryssel, DG TAXUD. Hon är aktiv artikelförfattare i våra skattetidskrifter och en van föreläsare på seminarier, informationsträffar och kurser inom området.

En viktig målsättning för Bird & Bird är att erbjuda våra klienter full service-byråns alla fördelar. Skatterådgivning som täcker alla skattemässiga aspekter av en transaktion blir både kostnadseffektivt och en heltäckande gardering för klienten. Vi är mycket stolta att ha Ulrika hos oss och att kunna erbjuda hennes unika kompetens”, säger Mahmut Baran, partner på Bird & Bird.

Ulrika Hansson kommenterar: ”Chansen att få tillämpa mina kunskaper i moms på Bird & Bird är en spännande utmaning. Byråns särskilda branschfokus på IT, telekom och media inom vilka gränsöverskridande transaktioner är en regel snarare än ett undantag erbjuder en rad intrikata momsfrågor. Här kan exempelvis nämnas de nya reglerna från den 1 januari 2010 gällande tjänstetransaktioner. Reglerna, som är baserade på ett EU-direktiv, handlar om var tjänstetransaktioner ska beskattas; i Sverige, inom  eller utanför EU.. Det är många företag som ännu inte fått upp ögonen för vad de nya reglerna innebär, t ex. att en internationell transaktion i vissa fall inte längre ska belastas med svensk moms och vilka krav som finns på rapportering till myndigheterna. En genomgång av momssituationen i företaget kan verkligen löna sig.” 

För mer information kontakta:
Christian Luthman
Ansvarig för skattegruppen
Tel: 08-506 320 36
Email: christian.luthman@twobirds.com

Anna Christiansson
Pressansvarig
Tel: 08-506 320 44
Email: anna.christiansson@twobirds.com