Bird & Birds Stockholms- och Helsingforskontor har biträtt i första gemensamma transaktionen

08-2008

Empower Oy är en av de största leverantörerna inom energi-, telekom- och industribranscherna i Finland och de baltiska länderna. Köpet, där Empower förvärvat 65 % av Comeva (befintlig ledning behåller 35 %), gör det möjligt för företaget att komma in på den svenska marknaden och skapar en plattform för framtida internationell expansion.

Bird & Birds team bestod av Jori Taipale (Helsingfors), Andreas Börjesson (Stockholm), Stefan Wiklund (Helsingfors) och Oskar Arndt (Stockholm).


Jori Taipale, Managing Partner på Bird & Birds Helsingforskontor, säger; “Att kunna erbjuda våra klienter helt integrerad och gränsöverskridande rådgivning var en av de viktigaste anledningarna till samgåendet mellan Fennica och Bird & Bird. Vi var mycket glada att kunna biträda vid Empowers förvärv av Comeva och härigenom visa kompetensen hos vårt nordiska team.”

 


Bird & Birds internationella bolagsrättsliga grupp består av över 100 jurister med specialkompetens inom M&A, joint ventures, investeringar, kapitalanskaffning, riskkapital och börsintroduktioner.

 

För mer information om detta, kontakta:
Andreas Börjesson
Tel: 08-506 320 00
Email: andreas.borjesson@twobirds.com


För mer information om Bird & Bird, kontakta:

Fredrika Ahnborg
Tel: 08-506 320 00
E-mail: fredrika.ahnborg@twobirds.comOm Bird & Bird


Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande ca 700 jurister. Vi har
kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon,
Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag närmare 50
jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i
Stockholm. Sedan den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i
Kista Science Tower.


För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den
affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och
tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång
erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till
varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom,
media och life sciences.


Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av
affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra
klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik,
skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och
entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.