Coesia S.p.A. har förvärvat Sirius Machinery AB

11-2008

Den italienska förpackningsmaskinkoncernen Coesia S.p.A. (”Coesia”) har förvärvat Sirius Machinery AB (”Sirius”) från Nordstjernan AB (”Nordstjernan”). Bird & Bird har biträtt Coesia avseende alla juridiska aspekter i Sverige, Italien och Frankrike.

Sirius (www.siriusmachinery.com) är en världsledande leverantör av tub- och läppstiftsfyllningsmaskiner, kartonnerare samt matningsutrustning. Sirius erbjuder kompletta förpackningsmaskinsystem för kunder inom kosmetik, läkemedel, toalettartiklar och livsmedel. Koncernen har tillverkning i Sverige, Frankrike och Kina. 2007 hade koncernen en omsättning på 77 MEUR och cirka 500 anställda.

Bird & Bird har företrätt Coesia och det internationella teamet har letts av Hans Svensson (Stockholm) och Edoardo Courir (Milano). Teamet har i övrigt bestått av Gustaf Anselmson (Stockholm), Magnus Berterud (Stockholm), Marie Englund (Stockholm), Anders Hellström (Stockholm), Johanna Olsson (Stockholm), Christopher Ivey (Paris), Afra Casiraghi (Milano) och Pierantonio Luceri (Milano).

Gernandt & Danielsson företrädde Nordstjernan i transaktionen.

Parterna har kommit överens om att inte avslöja villkoren i transaktionen.


För mer information kontakta Hans Svensson:

Hans Svensson  
Bird & Bird     
Tel: +46 8 506 320 00   
Email: [email protected]