Bird & Bird ny samarbetspartner i STING

01-2008

Bird & Bird har ingått samarbetsavtal med STING (Stockholm Innovation & Growth). STING hjälper innovatörer och entreprenörer att bygga framtidens teknikbaserade exportföretag.

Bird & Bird advokatbyrå har från och med 1 januari 2008 ingått ett samarbetsavtal med STING. Bird & Bird kommer att hjälpa innovatörer och nystartade företag med rådgivning kring exempelvis bolagsbildning, kapitalanskaffning, övriga kommersiella avtal samt steget ut på den globala marknaden.

Per Hedberg, VD på STING, kommenterar: ”Vi är glada över att ha Bird & Bird ombord och tack vare Bird & Birds branschinriktning inom IT, telekom, media och life sciences, såväl internationellt som lokalt, är Bird & Bird väl lämpade att bistå med rådgivning i företagens alla olika utvecklingsfaser.”

STING har sin huvudbas i Kista Science City, men bedriver även verksamhet på KTH i Stockholm. Nyligen öppnades även en ny inkubator i Flemingsberg med inriktning på medicinsk teknik, i samarbete med Karolinska Innovations och Karolinska Science Park.

För ytterligare information om detta, kontakta advokat Jim Runsten, tel 0734-24 20 43,e-mail jim.runsten@twobirds.com, eller advokat Johan Tydén, tel. 0734-24 20 13, e-mail, johan.tyden@twobirds.com
För mer information om Bird & Bird, vänligen kontakta marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12, e-mail marina.arelid@twobirds.com


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande över 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
Fr o m 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.