Bird & Bird har biträtt Yarrows ägare vid försäljning till Softronic

01-2008

It-konsultföretaget Softronic AB (publ) har förvärvat konkurrenten Yarrow Consulting AB för 25 miljoner kronor. Yarrow har 65 anställda och omsatte 2007 runt 80 miljoner kronor. Förvärvet kommer att medföra en omsättningsökning i Softronickoncernen om 25% samt bidra till fortsatt god lönsamhetsutveckling.

Bird & Bird har biträtt Yarrows ägare och Bird & Birds team leddes av advokat Christian Luthman, och bestod därutöver av advokat Jonas Löfgren och biträdande jurist Catrin Agerhäll.

För ytterligare information om detta kontakta: Christian Luthman tel. 0708-83 04 13 email christian.luthman@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird kontakta marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12 email marina.arelid@twobirds.com
Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag ca 55 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Sedan 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik,skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.