Bird & Bird har biträtt vid miljonaffär avseende kommunikationslösning

05-2008

Bird & Bird har bistått Medborgarskolan med juridisk rådgivning vid deras affär med DGC gällande data- och telefonilösning.

Nätoperatören DGC har tecknat avtal med studieförbundet Medborgarskolan avseende telefoni och innebär att DGC levererar en ip-vpn-lösning till Medborgarskolans drygt 90 verksamheter i Sverige och samlar all sin datakommunikation och telefoni i ett nät från en och samma leverantör. Avtalet löper över fyra år.

Bird & Birds team utgjordes av advokaterna Jim Runsten och Jesper Lindfors.

För ytterligare information om kontakta:
Jesper Lindfors, tel. 0734-24 20 75, e-mail jesper.lindfors@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird kontakta marknadsansvarig Marina Årelid, tel. 0734-24 20 12, e-mail marina.arelid@twobirds.com


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande över 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, Kista, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Från och med den 1 maj 2008 har Bird & Bird kontor i Helsingfors, Finland.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media, life sciences och aviation & aerospace.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.