Bird & Bird har företrätt Credelity Capital AB vid förvärvet av agenturkoncernen Gycom

02-2008

Bird & Bird har företrätt köparen, riskkapitalbolaget Credelity Capital AB, genom Credelity Intressenter XI AB, och deras medinvesterare vid förvärvet av agenturkoncernen Gycom. Gycom AB, med sju dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge och Finland, har en ledande marknadsposition inom specifika produktnischer som elkomponenter, indesign och helhetslösningar för den nordiska marknaden för industrial automation och building automation.

Bird & Birds team utgjordes av advokat Andreas Börjesson samt jur. kand. Johanna Olsson, Magnus Berterud, Helena Klinte och Erika Åhnebrink.

För ytterligare information om kontakta:
Andreas Börjesson tel. 0734-24 20 17 email andreas.borjesson@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird kontakta
marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12 email marina.arelid@twobirds.com
Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande ca 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.