Bird & Bird utnämnd till årets internationella advokatbyrå 2008

06-2008

Bird & Bird Advokatbyrå har utsetts till "International Law Firm of the Year" vid The Lawyer Awards 2008 i London den 24 juni.

Bird & Bird tilldelas den internationella utmärkelsen efter ett särskilt framgångsrikt år. Under året har ett nytt kontor öppnats i Helsingfors, verksamhetsgrupper med inriktning på Indien och Central- och östeuropa har startats och Bird & Bird har på detta sätt ytterligare expanderat räckvidden till nya viktiga marknader. Byrån uppvisade en 24 procentig ökning av bruttovinsten för räkenskapsåret som avslutades den 30 april och per den 1 maj utsågs 14 nya delägare.

David Kerr, Bird & Birds CEO, kommenterar; "Vi är glada att bli utnämnda till “International Law Firm of the Year”. Det här är ett erkännande av de fantastiska arbetsinsatser som var och en på våra 15 internationella kontor bidrar med.”

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm.

För ytterligare information om detta vänligen kontakta Katarina Nordblom Åhlberg, managing partner på Stockholmskontoret, tel. 08-506 320 00.
För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta Fredrika Ahnborg tel. 08-506 320 00.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande ca 700 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Sedan den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.