Bird & Bird stärker processrättsgruppen ytterligare med rekrytering från Mannheimer Swartling

05-2008

Bird & Bird Advokatbyrå har nyligen rekryterat advokat Fredrik Norburg från Mannheimer Swartlings processgrupp.

Fredrik Norburg är en erfaren processadvokat med omfattande erfarenhet av svenska och internationella kommersiella skiljeförfaranden enligt bl.a. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts, ICC:s och UNCITRAL:s skiljedomsregler. Han har även stor erfarenhet av kommersiella tvister i domstol.

Ulf Mellqvist, ansvarig för processrättsgruppen i Stockholm, kommenterar:
”Jag är mycket glad över att Fredrik börjat hos oss. Detta nytillskott är ett viktigt steg i vår utveckling och vår tvistelösningsgrupp består nu utav ett tiotal jurister här i Sverige. Fredrik är en processrättsjurist med stor kunskap och erfarenhet av svenska och internationella skiljeförfaranden.”

Fredrik Norburg tillägger:
“Efter ett antal år på en stor svensk byrå är det spännande att börja hos en växande internationell advokatbyrå som Bird & Bird. Jag tror mycket på byråns starka klient- och sektorfokus. Bird & Bird har dessutom en stark processgrupp och jag ser fram emot att bidra till byråns fortsatta internationella satsning på processer och skiljeförfaranden.”


För ytterligare information om detta vänligen kontakta Ulf Mellqvist, ansvarig för processrättsgruppen i Stockholm, tel. 08-506 320 00.
För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta Marina Årelid tel. 08-506 320 00.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande ca 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom, Helsingfors och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Sedan den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.