Bird & Bird medverkar i IVA-projektet InternetFramsyn

04-2008

Bird & Bird har genom biträdande jurist Henrik Nilsson medverkat i IVA-projektet InternetFramsyn. IVA har under 2007/08 drivit projektet tillsammans med centrala aktörer i telekom och IT-sektorn. Syftet har varit att identifiera frågor som är viktiga för ett väl fungerande internet och komma med förslag på hur de ska hanteras för att Sverige år 2015 ska vara en framstående internetnation. Arbetet har skett genom analyserande diskussioner om internet ur olika aspekter i tre expertpaneler. Henrik Nilsson har lett den expertpanel som behandlat säkerhets- och juridiska frågeställningar. Bland deltagarna i panelen ingick representanter från bl a Google, TDC Song, 3, PTS, Datainspektionen och forskare från Stockholms universitet. Projektet kommer att presentera sin analys och ett antal förslag under seminariet "Internetframsyn - så blir Sverige en ledande internetnation" på torsdag den 10 april 2008.

För ytterligare information om kontakta:
Henrik Nilsson tel. 0734-24 20 33, email henrik.nilsson@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird kontakta:
Marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12 email marina.arelid@twobirds.com


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande ca 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. Fr o m den 1 maj finns Bird & Bird även i Helsingfors, Finland. På Stockholmskontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Sedan den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.