Bird & Bird stärker sin internationella IP-grupp -Gozzoteam till svenska kontoret

10-2008

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird tillkännager idag att örjan Grundén, Giovanni Gozzo och Ragnar Lundgren från Gozzo advokater går till Bird & Bird.

Ragnar Lundgren, örjan Grundén och Giovanni Gozzo är alla ledande IP-experter och tillhandahåller hela spektrat av IP-arbete inom patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt och marknadsrätt. De har ett särskilt fokus på teknologirelaterade patentmål och inom läkemedels-, bioteknik-, elektronik- och mekanikbranscherna. Ragnar Lundgren går in i Bird & Bird som delägare, medan örjan Grundén och Giovanni Gozzo blir Senior Counsels.

Samtidigt stärks det finska kontorets IP-team genom rekryteringen av Ella Mikkola från advokatbyrån Hannes Snellman.

Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner på Bird & Bird i Stockholm kommenterar: “Genom att kombinera vår existerande svenska och finska IP-expertis med Gozzoteamets kompetens får vi ett mycket starkt nordiskt erbjudande inom IP-området, så vi är väldigt glada att få välkomna dem till byrån. Den kombinerade kunskapen hos Ragnar, Giovanni och örjan utgör ett perfekt komplement till det svenska kontoret.”

Morag Macdonald, Joint-Head för Bird & Birds internationella IP-grupp, tillägger: “Rekryteringen av teamet från Gozzo i Sverige och av Ella i Finland gör vårt IP-erbjudande till ett av de starkaste på den nordiska marknaden. Det säkerställer vidare vår förmåga att erbjuda högkvalitativ rådgivning och processande inom IP-området på alla våra kontor. Ragnars, örjans och Giovannis nationella och internationella rykte som mycket skickliga patentprocessjurister kommer också att bidra till att vi stärker vår övergripande globala IP-kapacitet.”

Ragnar Lundgren kommenterar: “Vi ser alla fram emot att bli en del av Bird & Bird. Internationellt sett är byrån genomgående rankad som marknadsledande inom IP och i sin egenskap av ”fullservice”-byrå ger den mig en idealisk möjlighet att utöka min verksamhet.”

Bird & Bird har ett långvarigt etablerat internationellt rykte för sin expertis inom immaterialrätt och är genomgående placerad som ledare inom området av de stora rankinginstituten. IP-gruppen, som är spridd över Europa och Asien, tillhandahåller alla typer av juridiska tjänster inom immaterialrätt i samband med skapande, skydd, användning och hävdande av uppfinningar, varumärken, upphovsrätt och mönster.

- Slut -

För mer information, kontakta Katarina Nordblom Åhlberg, Managing Partner i Stockholm :
Tel: 08-506 320 00
Email: katarina.nordblom@twobirds.com

För ytterligare information om Bird & Bird, kontakta Marketing Coordinator
Fredrika Ahnborg
Tel: 08-506 320 00.
Email: fredrika.ahnborg@twobirds.com

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande närmare 700 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Bratislava, Budapest, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Helsingfors, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Prag, Rom, Stockholm och Warszawa. På Stockholms¬kontoret är idag över 55 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.