Bird & Bird har vunnit tre utmärkelser inom immaterialrätt

04-2008

Bird & Birds IP-team har vunnit tre utmärkelser på årets ceremoni “Managing IP Global Awards” i London.

Bird & Birds internationella team av IP-jurister, som leds av Morag Macdonald och Wolfgang von Meibom, mottog den 9 april tre utmärkelser i kategorierna “European Law Firm of the year”, “The European Patent case of the year” (för Nokia vs. Interdigital) och “UK IP Contentious Law Firm of the year”.

Walo von Greyerz, ansvarig för Bird & Birds IP-grupp i Sverige kommenterar; ”Vi är glada över att internationella IP-gruppen får erkännande för det arbete som görs för våra klienter inom immaterialrätt. Jag håller med Morag Macdonald i hennes konstaterande; ”att få en utmärkelse är en bragd i sig, men att få tre utmärkelser är fantastiskt och visar den styrka och kraft som vi besitter inom IP.” ”

Bird & Bird har rykte om sig att vara framstående internationellt inom IP och är konsekvent rankad som ledande advokatbyrå inom området i flera publikationer. Gruppen består av jurister spridda i 11 länder i Europa och Asien och tillhandahåller ett komplett utbud av juridiska IP-relaterade tjänster som rör skydd, exploatering och tvister i samband med patent, upphovsrätt, varumärken och design.
-Slut-

För ytterligare information om detta, kontakta Walo von Greyerz, ansvarig för Bird & Birds IP grupp i Sverige, tel 0734-24 20 86, e-mail walo.vongreyerz@twobirds.com
För mer information om Bird & Bird, vänligen kontakta marknadsansvarig Marina Årelid, tel. 0734-24 20 12, e-mail marina.arelid@twobirds.com


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande över 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, Kista, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Den 1 maj 2008 finns Bird & Bird även representerade i Helsingfors, Finland.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.