Bird & Bird har biträtt WeSC AB (publ) vid notering på First North

04-2008

Bird & Bird har assisterat streetfashionföretaget WeSC AB (publ) vid nyemission av aktier till allmänheten i samband med att bolagets aktier tas upp till handel på First North.

WeSC har sedan starten 2000 vuxit till ett företag med distribution i 22 länder och med över 1 500 återförsäljare. Inför bolagets fortsatta expansion på befintliga och nya marknader genomför WeSC en nyemission och en ägarspridning i samband med att bolagets aktier tas upp till handel på First North. Genom nyemissionen beräknas bolaget komma att tillföras omkring 60 MSEK före avdrag för kostnader för erbjudandet.

Bird & Birds team utgjordes bland annat av advokat Andreas Börjesson samt jur.kand. Anders Nilsson och jur.kand. Lina Agrell.


För ytterligare information om kontakta:
Andreas Börjesson, tel. 0734-24 20 17, e-mail andreas.borjesson@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird kontakta:
marknadsansvarig Marina Årelid, tel. 0734-24 20 12, e-mail marina.arelid@twobirds.com
Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande ca 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. Den 1 maj 2008 öppnar Bird & Bird även i Helsingfors. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Sedan den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.