Bird & Bird har biträtt Technology Nexus vid försäljning av konsultverksamhet

04-2008

Bird & Bird har assisterat IT-säkerhetsföretaget Technology Nexus, noterat på Stockholmsbörsens small cap-lista (NEXU), vid försäljningen av företagets konsultverksamhet till IT-konsultbolaget Cybercom Sweden East AB, del av Cybercom Group. Transaktionens värde uppgår till 30 Mkr i fast ersättning och 5 Mkr i resultatbaserad tilläggsköpeskilling under 2008. Genom försäljningen fullföljer Nexus sin strategi att bli ett renodlat produktbolag som säljer lösningar för säker access till information, applikationer och processer.

Försäljningen av konsultverksamheten är villkorad av ett godkännande på Technology Nexus extra bolagsstämma som kommer att hållas den 9 april 2008.

Bird & Birds team utgjordes av advokaterna Jim Runsten och Andreas Börjesson samt jur. kand. Maria Olsson och Oskar Arndt.

För ytterligare information om kontakta:
Andreas Börjesson tel. 0734-24 20 17 email andreas.borjesson@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird kontakta
marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12 email marina.arelid@twobirds.comOm Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande ca 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. Den 1 maj 2008 öppnar Bird & Bird även i Helsingfors. På Stockholmskontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.