Bird & Bird flyger studenter till London

02-2008

Observera att sista ansökningsdag är den 17 mars 2008!

Bird & Bird bjuder in ett tjugotal studenter och notarier från olika länder i Europa att delta i ”Talent Class 2008”.

Den 2-4 april arrangerar Bird & Bird Talent Class 2008. Bird & Bird bjuder in ett tjugotal sistaårsstudenter och tingsnotarier från olika länder i Europa att delta i utmanande föreläsningar med fokus på internationella bolagsrättsliga och skatterättsliga frågor, internationella casestudier samt socialt och kulturellt utbyte. Talent Class kommer att äga rum på vårt kontor i centrala London.

”Detta är en unik chans för studenterna och notarierna att få inblick i vår byrå och en möjlig framtida karriär. De får, förutom att träffa oss på Bird & Bird, också lära känna studenter från andra länder och möjlighet att börja bygga ett eget internationellt kontaktnät”, säger Anneli Segerdahl, HR-ansvarig på Bird & Bird i Stockholm.


För ytterligare information om kontakta:
Fredrika Ahnborg tel. 08-506 320 21 eller email fredrika.ahnborg@twobirds.com

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 650 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

För en utförligare beskrivning av Bird & Bird, se även vår hemsida: www.twobirds.se