PacketFront förvärvar 42Networks

02-2007

PacketFront Sweden AB har förvärvat samtliga aktier i 42 Networks AB och PacketFront stärker nu sin position som ledande inom FTTH nätverk (Fiber-To-The-Home).

42 Networks och PacketFront kompletterar varandra i sina tekniska lösningar för bredbandstjänster inom IP-telefoni och har varit partners från 2003. PacketFront har erbjudit en helhetslösning inom fiber till hemmet och 42 Networks har utvecklat teknik för distribution av Voice over IP (VoIP – telefoni i datanätverk). Nu har PacketFront bättre möjlighet att erbjuda en mer komplett lösning.

Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird & Bird har tillhandahållit juridisk rådgivning till bredbandsbolaget 42 Networks. Bird & Birds team leddes av Johan Tydén, ansvarig för Bird & Birds telekomgrupp. Johans långa erfarenhet av telekom kom väl till pass vid denna transaktion. Teamet bestod därutöver av biträdande juristerna Helena Klinte och Erica Åhnebrink. I teamet ingick även biträdande juristen Magnus Berterud.

Vänligen kontakta Johan Tydén för vidare information på 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird vänligen kontakta Marina Årelid på 08-506 320 00.Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 520 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.