Ny ledning på Bird & Bird

08-2007

Bird & Birds styrelseordförande Michael Frie lämnar över som Managing Partner i Sverige till Katarina Nordblom och Johan Tydén.

Michael Frie blev i våras utnämnd till styrelseordförande för den internationella advokatbyrån Bird & Bird. Till hans efterträdare som Managing Partner i Sverige har utsetts Katarina Nordblom och Johan Tydén.

Katarina Nordblom är ansvarig för Bird & Birds arbetsrättsgrupp och gruppen för incitamentsprogram i Sverige. Med sin stora kunskap inom arbetsrätten kommer Katarina att ansvara för personalfrågor. Hon kommer vidare att svara för ekonomi, kontorsadministration och IT. Johan Tydén, som leder den svenska telekomgruppen, kommer att svara för affärsutveckling och marknadsföring. Även om de har avgränsade ansvarsområden kommer Katarina och Johan att fortlöpande hålla varandra informerade och samråda i alla större frågor. Det delade ledarskapet möjliggör för Katarina och Johan att fortsätta att bedriva sin verksamhet med klientuppdrag. Katarina och Johan tillträder som Managing Partner den 20 augusti.

Michael Frie har varit Managing Partner på Bird & Bird i Sverige sedan starten år 2000. Han har framgångsrikt lett verksamheten från en omsättning på 30 miljoner till idag ca 120 miljoner kronor. I sin nya roll som styrelseordförande kommer Michael även fortsättningsvis att vara baserad i Stockholm.

För ytterligare information om detta vänligen kontakta:
Katarina Nordblom tel. 0734-24 20 87 email katarina.nordblom@twobirds.com
Johan Tydén tel. 0734-24 20 13 email johan.tyden@twobirds.com
Michael Frie tel. 0734-24 20 07 email michael.frie@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12 email marina.arelid@twobirds.com.Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 580 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.