Michael Frie vald till ordförande i internationella Bird & Birds styrelse

02-2007

Delägarna i den internationella advokatbyrån Bird & Bird har nyligen valt CEO och styrelseordförande, vilket sker vart tredje år. David Kerr, CEO sedan 11 år tillbaka, blev omvald och fortsätter vara firmans CEO. Michael Frie, managing partner på Bird & Birds Sverigekontor, blev vald till ordförande. Michael tillträder den 1 mars 2007. Han kommer att kvarstå som managing partner i Sverige.

Bird & Bird är en internationell advokatbyrå med 14 kontor i Europa och Asien. Bird & Bird omsätter ca 1,5 miljarder svenska kronor och har 750 medarbetare varav 530 jurister. Antalet delägare är 142.

David Kerr kommenterar röstresultaten:

”Jag är glad över att Michael blir ny ordförande och det är även glädjande att delägarna vill ha mig kvar som CEO. Michael har haft en aktiv roll inom Global Board sedan han kom ombord och jag är övertygad om att han kommer att lyckas bra i sin nya roll”

Michael Frie kommenterar:

Jag är stolt över att jag fått detta förtroende och jag ser fram emot att arbeta med David och resten av styrelsen för att utveckla vår byrå ytterligare”.

Vänligen kontakta Michael Frie för mer information detta, på telefon 0734-24 20 07 eller e-mail michael.frie@twobirds.com
-Slut-


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 530 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

För en utförligare beskrivning av Bird & Bird, se även vår hemsida: www.twobirds.se