Henrik Bielenstein - Ny delägare på Bird & Bird

03-2007

Henrik Bielenstein som är en av Sveriges ledande tvistemålsadvokater går in som delägare i den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird & Bird från och med den 1 maj. Henrik kommer att bli en viktig del av Bird & Birds tvistelösningsgrupp.

Henrik Bielenstein har över 20 års erfarenhet av att biträda företag vid olika typer av tvister och skiljeförfaranden. Henrik har särskild kompetens inom kontraktuellt och utomkontraktuellt skadestånd, konsultansvar samt försäkringsrätt. Han började på Advokatfirman Lagerlöf som biträdande jurist 1981, och blev delägare 1988. Från 2001 har Henrik varit delägare i Linklaters. Hernik Bielenstein är en av Sveriges mest erfarna och ledande tvistemålsadvokater. Han har varit ombud i HD i 12 tvistemål.

Michael Frie, Managing Partner, Bird & Bird Stockholm kommenterar:
“Jag är mycket glad över att Henrik börjar hos oss. Detta nytillskott är ett viktigt steg i vår utveckling och vår tvistelösningsgrupp består nu utav ett tiotal jurister här i Sverige. Henrik är en förstklassig processrättsjurist med imponerande kunskap och erfarenhet”.

Henrik tillägger:
“Bird & Bird är en snabbt växande internationell advokatbyrå och jag ser fram emot att kunna bidra till denna utveckling”.

För ytterligare information om detta vänligen kontakta
Michael Frie, Managing Partner på Bird & Bird, tel. 08-506 320 00. För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta Marina Årelid tel. 08-506 320 00.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 520 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.