Bird & Bird rekryterar rättschef från PTS

06-2007

Charlotte Ingvar-Nilsson, rättschef på Post & Telestyrelsen (PTS), börjar som Senior Counsel på Bird & Bird advokatbyrå.

Charlotte Ingvar-Nilsson börjar på Bird & Bird Advokatbyrå den 27 augusti 2007 som Senior Counsel. Charlotte kommer att leda Bird & Birds regulatoriska grupp i Sverige och aktivt delta i Bird & Birds internationella telecom-grupp med fokus på regulatoriska frågor. Charlotte kommer också arbeta tillsammans med mediagruppen, i synnerhet chefsjuristen Helene Miksche som nyligen har rekryterats från TV 4, i arbetet med frågor relaterade till konvergensen mellan media och telecom. Rekryteringen av Charlotte, såsom rekryteringen av Helene Miksche, går i linje med Bird & Birds sektorstrategi, dvs. att anställa personer med stor kunskap om, och insikt i de branscher som vi särskilt vänder oss till. Charlotte har arbetat på PTS sedan 1999 och har mångårig erfarenhet av att arbeta med regulatoriska frågeställningar som kretsar kring IT, telecom och media. Charlotte har tidigare arbetat på Regeringskansliet och även ett flertal år inom domstolsväsendet.

Genom denna rekrytering förstärks Bird & Birds telecom, it och mediagrupper ytterligare och Bird & Birds kompetens inom regulatorisk juridik förstärks också. Bird & Bird har blivit utnämnd av Legal 500 till ledande advokatbyrå i Sverige år 2007 inom it, telecom, media och immaterialrätt och Charlotte bidrar ytterligare till att förstärka denna position.

För ytterligare information om detta vänligen kontakta
Johan Tydén, ansvarig för Bird & Birds telekomgrupp på tel. 08-506 320 13. För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta Marina Årelid, marknadsansvarig på tel. 08-506 320 12.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 580 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 45 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.