Bird & Bird biträder Interoute vid köp av pi.se

09-2007

Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird & Bird har tillhandahållit juridisk rådgivning till operatören Interoute vid köp av Internet- och tjänstespecialisten pi.se. Interoute är en av världens mest avancerade operatörer med ett nätverk som idag täcker in samtliga större städer i Europa och nätverket fortsätter kontinuerligt att växa. Det gemensamma bolaget kommer att heta Interoute Managed Services AB och får över 40 anställda och ca 1300 kunder.

Bird & Birds team leddes av delägare Jim Runsten, ansvarig för Bird & Birds IT grupp och bestod av biträdande juristerna Jerker Edström, Erica Åhnebrink, Anders Hellström och Magnus Berterud.

Bird & Bird har bistått Interoute med juridisk rådgivning sedan 2002 i Sverige och internationellt.

För ytterligare information om detta vänligen kontakta:
Jim Runsten tel. 0734-24 20 13 email jim.runsten@twobirds.com
För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta
marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12 email marina.arelid@twobirds.com


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 600 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag närmare 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm.
Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.