Bird & Bird värd för EPON/IPON-möte i Stockholm

06-2007

Bird & Bird står i år som värd för Privacy Laws & Business nätverksmöte ”European och International Privacy Officers Networks Roundtables” med representanter för Datainspektionen den 29 och 30 maj. Mötet fortsätter den 31 maj i Helsingfors där delegaterna möter Dataombudsmannens Byrå (finska Datainspektionen).

European Privacy Officers' Network (EPON) och International Privacy Officers Network (IPON) är nätverk för de som inom sina organisationer ansvarar för korrekt hantering av personuppgifter, där organisationen är verksam internationellt.

Ett 20-tal medlemmar med hemvist i internationella koncerner kommer till Stockholm för två dagars seminarium och föredrag om bl.a. den svenska personuppgiftslagen (PUL) och Datainspektionens arbete.

Från Bird & Bird medverkar Jim Runsten, ansvarig för Privacy & Data Protection-gruppen på Bird & Bird, Katarina Nordblom, Henrik Nilsson, Josefine Jonsson och Ida Smed Sörensen som föredragshållare. Representanter från Datainspektionen och Post & Telestyrelsen kommer också att medverka.

Vänligen kontakta Fredrika Ahnborg för mer information detta, på telefon 08-506 320 21 eller e-mail fredrika.ahnborg@twobirds.com

-Slut-Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 570 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 45 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.