Bird & Bird utnämner sju nya delägare

05-2007

Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird & Bird utnämner sju nya delägare varav en, Hans Svensson, är från Stockholmskontoret.

Från och med den 1 maj i år har Bird & Bird sju nya delägare. Dessa är spridda internationellt över Bird & Birds olika kontor, sektorer och juridiska kompetensområden. I Sverige har Hans Svensson blivit utnämnd att bli delägare. Hans Svensson har arbetat på Bird & Bird Stockholm sedan 2004. Dessförinnan arbetade Hans som bolagsjurist på Eniro, det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Under våren 2004 var Hans tf chefsjurist på Eniro och var också styrelsens sekreterare. Hans Svenssons huvudsakliga verksamhet är Corporate och M&A och han har mångårig erfarenhet av företagsförvärv och omstruktureringar, såväl nationellt som internationellt. Han arbetar även med aktiemarknadsrätt, kapitalanskaffning, finansiering och ägarstyrningsfrågor. Hans ingår också i Stockholmskontorets Aviation & Aerospace grupp och arbetar där med bl a operationell leasing av flygplan, flygplansfinansiering, samt tillståndsfrågor relaterade till flygplansunderhåll och flygverksamhet.

Följande personer har också blivit utnämnda: Richard Dissmann (immaterialrätt, Düsseldorf), Markus Koerner (immaterialrätt, München), Martin Nebeling (arbetsrätt, Düsseldorf), Mark Heaney (immaterialrätt, London), Ronald Hendrikx (kommersiell rätt, London) och Mark Hilton (immaterialrätt, London).

Som tidigare meddelats i en pressrelease den 26 mars har Henrik Bielenstein trätt in som delägare i Bird & Bird. Henrik kommer närmast från Linklaters där han varit ansvarig för processgruppen.

För ytterligare information om detta vänligen kontakta
Hans Svensson tel. + 46 (0)8 506 320 48. För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta Marina Årelid tel. +46 (0)8 506 320 12.

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 570 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag 45 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är aviation & aerospace, IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.