Bird & Bird rekryterar Ulf Lundberg förstärker Life Sciences

04-2007

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird har nyligen rekryterat bolagsjuristen Ulf Lundberg till en ledande position inom Bird & Birds Life Sciences grupp.

Ulf Lundberg börjar på Bird & Bird Advokatbyrå den 4 juni 2007 som Senior European Consultant. Han kommer närmast från GE Healthcare Bio-Sciences AB där han var Global Compliance Manager. Ulf kommer att ha en ledande roll i Bird & Birds Life Sciences grupp och bistå företag och andra med olika typer av juridiska frågeställningar som är typiska för life sciences och biotech företag i olika affärsskeden. Ulf har mer än 20 års erfarenhet från life sciences industrin och har tidigare arbetat med juridiska frågeställningar inom läkemedel, diagnostik, och bioteknologi hos företag som Pharmacia, Procordia, Kabi Pharmacia, Pharmacia Biotech och Amersham Biosciences.

Genom denna rekrytering förstärks Bird & Birds Life Sciences grupp ytterligare. Gruppen kommer att ledas av Ulf Lundberg och består för närvarande av Richard Lewinson, Jonas Löfgren, Ida Smed Sörensen, Sara Sparring och Sara Ulfsdotter.

För mer information om detta vänligen kontakta Michael Frie på
telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på telefon 08-506 320 00

-Slut-

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 570 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 45 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media, life sciences samt aviation & aerospace.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.