Bird & Bird och SPI tar fram standardavtal för IT branschen

01-2007

Bird & Bird Advokatbyrå har biträtt föreningen Svensk Programvaruindustri (SPI) i att ta fram ett nytt licensavtal, EDEL 06, som kan användas av företag inom IT-branschen.

Under 2006 har Bird & Bird Advokatbyrå hjälpt SPI att uppdatera föreningens licensavtal (ASPI/EDEL) som är tänkt att användas av företag som utvecklar och mark¬nads¬för programprodukter. 1984 togs det första licensavtalet fram och benämndes då EDEL 84. Den senaste revideringen gjordes 1998. Eftersom omvärlden och branschen har utvecklats och förändrats väsentligt sedan dess fanns det ett behov och en efterfrågan att uppdatera avtalen. EDEL 06 finns i två versioner; dels där programutvecklaren licensierar programprodukten till kund och parterna skriver under avtalet, dels där kunden blir bunden av villkoren genom att godkänna villkoren via Internet.

Jim Runsten och Kristina Walles har hållit utbildningar för SPIs medlemmar om det nya EDEL 06.

Bird & Birds team leddes av Jim Runsten och bestod därutöver av, Stefan Bernhard, Heidi Ström och Kristina Walles.

Peter Bergh, branschansvarig på Svensk Programvaruindustri, kommenterar:
”Det har varit mycket positivt att arbete tillsammans med Bird & Bird och deras branschkunskap har visat sig vara värdefull i detta arbete.”

Vänligen kontakta Jim Runsten för mer information detta, på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på 08-506 320 00.

-Slut-

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.