Bird & Bird och SPI tar fram ASP-avtal för IT-branschen

02-2007

Bird & Bird Advokatbyrå har biträtt föreningen Svensk Programvaruindustri (SPI) i att ta fram ett standard ASP-avtal för IT branschen.

Under 2006 har Bird & Bird Advokatbyrå hjälpt SPI att ta fram ett standardavtal för så kallade ASP tjänster, eller applikationsuthyrning. ASP innebär att funktioner och systemlösningar görs tillgängliga av en leverantör via exempelvis Internet, istället för att kunden köper ett system eller systemlösningar som kräver installation i den egna IT-miljön. Funktionsleveranser blir allt vanligare som leveransform (”on demand”) och behovet av ett standardavtal som är lätt att använda är stort. Fler och fler företag erbjuder denna typ av tjänster och antalet kunder ökar hela tiden.

Peter Bergh, branschansvarig på Svensk Programvaruindustri, kommenterar:
”Det har tidigare inte funnits något standard ASP-avtal i Sverige och vi märker att det finns en mycket stor efterfrågan bland medlemmar och icke medlemmar. När vi bestämde oss för att ta fram ett ASP-avtal för marknaden kändes det naturligt att göra detta tillsammans med Bird & Bird med tanke på deras erfarenheter inom IT.”

Bird & Birds team leddes av Jim Runsten och bestod därutöver av, Stefan Bernhard, Heidi östlund och Kristina Walles.

Vänligen kontakta Jim Runsten för mer information detta, på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på 08-506 320 00.

-Slut-


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.