Bird & Bird ledande advokatbyrå i Sverige inom IT, telekom, media och IP

06-2007

Bird & Bird i Sverige blev nyligen utnämnd till en av de ledande advokatbyråerna i Sverige inom kategorierna ”IT and telecom” och ”Intellectual property and media” av det oberoende rankingbolaget Legal 500. Resultaten för denna undersökning baseras på intervjuer med bolagsjurister och ledande advokater.

I kommentaren till rankingen skriver Legal 500:

” The…[IT]team headed by Jim Runsten has won significant new clients…with its understanding of the IT sector and the underlying commercial driving forces 'particularly impressive and a real selling point'. On the telecoms side the highly rated Johan Tydén has over 20 years' experience to draw upon and has an increasing media profile.”

“…Bird & Bird's 'original thinker' Staffan Boström is acknowledged by many as the leading Swedish music and entertainment lawyer of today.” “…a team that continues to command the market with clients more than happy to rely on the team's extensive knowledge about the media sector. Walo von Greyerz …is highly respected on the IP side.”

Expertisen inom IT, telekom, media och immaterialrätt ger även Bird & Bird oerhörda möjligheter att kombinera erfarenhet och kunskap i gränslandet däremellan, såsom inom konvergensområdet. Legal 500 kommenterar:

“There are great synergies between Bird & Bird's work in this sector and in IT and telecoms and the firm continues to justify its top ranking in both sections with a 'depth and understanding of clients' issues second to none'.”

För att ytterligare stärka Mediateamet har Bird & Bird nyligen rekryterat TV4:s chefsjurist Helene Hillerström Miksche, som började den 1 juni.

Vänligen kontakta Fredrika Ahnborg för mer information detta, på telefon 08-506-32021 eller e-mail fredrika.ahnborg@twobirds.com

-Slut-Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 570 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.