Bird & Bird har biträtt vid TBWA:s samgående med WatersWidgren

 

12-2007

TBWA Sweden köper in sig i WatersWidgren och bildar WatersWidgren\\TBWA. Bird & Bird biträdde TBWA vid samgåendet.

TBWA är ett av de tio största byrånätverken för reklamindustrin och ägs av Omnicom Group Inc., globalt ledande inom reklam, marknadföring, och marknadskommunikation.

Bird & Birds team leddes av Hans Svensson, och bestod därutöver av Andreas Börjesson, Mahmut Baran och Magnus Berterud.


För ytterligare information kontakta: Hans Svensson tel. 0734-24 20 48, email hans.svensson@twobirds.com.
För ytterligare information om Bird & Bird kontakta marknadsansvarig Marina Årelid tel. 0734-24 20 12 email marina.arelid@twobirds.com.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 600 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag över 50 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september 2006 finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.


 

Författare

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00