Bird & Bird håller i spakarna när "dagisbussen" rullar

02-2007

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird har biträtt HMF Helianthus Mobila Förskolor AB med avtalsskrivning och rättighetsfrågor vid uppstarten av ”dagisbussen”.

Bussen, som rymmer 20 barn, ska åka runt till olika utflyktsmål varje dag och tanken är att barnen ska få vistas i naturen så mycket som möjligt. Intresset för dagiset är mycket stort och det finns för närvarande inga lediga platser. Den första bussen kommer att börja köra i Vårby utanför Stockholm i mars.
Mobila Förskolor tillhandahåller ”dagisbussen” till kommuner som behöver en tillfällig lokallösning och/eller ett nytt pedagogiskt koncept. Företaget startades i augusti förra året av Solveig Sunnebo,VD och styrelseordförande. HMF Helianthus Mobila Förskolor AB ägs av Förskoleteamet Sunnebo AB. I koncernen finns även Förskoleteamet Helianthus AB.

Från Bird & Bird medverkade Kristina Walles och Jim Runsten.

För mer information om detta vänligen kontakta Kristina Walles på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på telefon 08-506 320 00.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 38 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.