Bird & Bird Advokatbyrå – nu även i Kista Science Tower

08-2006

Från och med den 1 september 2006 öppnar Bird & Bird Advokatbyrå upp ett kontor på plan 13 i Kista Science Tower. Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå vars strategi är att ge juridisk rådgivning till företag och organisationer inom särskilda affärssektorer, varav två av huvudsektorerna är IT och telekom. Kista Science City är ett av världens ledande kluster inom IT och telekom. Det är ca 27 000 personer som arbetar på över 700 företag i området, varav två tredjedelar arbetar på företag inom ICT området. Genom att Bird & Bird även kommer att finnas i Kista tar Bird & Bird nu ytterligare ett steg mot att öka tillgängligheten och komma närmare kunder och potentiella kunder.

Kontoret kommer att vara bemannad med jurister främst från Bird & Birds IT och telekom grupper och bemanningen kommer att rotera beroende på efterfrågad kompetens. Bird & Birds kontor på Norrlandsgatan 15 i Stockholms city kommer dock även fortsättningsvis att vara den främsta kontaktytan för klienter och övriga kontakter.

För vidare information kontakta:

Jim Runsten, ansvarig för Bird & Bird IT grupp
Telefon 08-506 320 43, Mobil 0734-24 20 43, Email: jim.runsten@twobirds.com

eller Johan Tydén, ansvarig för Bird & Birds telekom grupp
Telefon 08-506 320 13, Mobil 0734-24 20 13, Email: johan.tyden@twobirds.com

Se sidan 2 för mer info om Bird & Bird

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 490 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag 38 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Den 1 september kommer vi även att finnas i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

För en utförligare beskrivning av Bird & Bird, se även vår hemsida: www.twobirds.se