Bird & Bird hjälper LKAB att flytta på Kiruna

01-2006

Bird & Bird hjälper gruvföretaget LKAB att flytta på 100-tals bostäder och byggnader i Kiruna och Malmberget

Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird & Bird har under flera år tillhandahållit juridisk rådgivning till LKAB, en internationell högteknologisk mineralkoncern som är världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning. Verksamheten påverkar nu delar av Kiruna och Malmberget vilket får till följd att stora delar av dessa orter måste flyttas. Att omplacera ett helt samhälle har aldrig tidigare hänt i svensk historia.

Uppdraget leds av delägare Jim Runsten tillsammans med delägare Jörgen Ekström och seniorkonsult Göran Ekdahl. Dessutom har ett tiotal biträdande jurister på Bird & Bird hittills varit involverade i detta projekt som beräknas fortgå i ca 30 år. Bird & Bird har bland annat hjälpt LKAB att genomföra riskanalyser, upprätta kompensationsfördelningsplaner samt upprättat avtal mellan olika berörda parter.

Det som ligger närmast i tiden är att dra om järnvägen samt att flytta på en del hus och anläggningar som ligger i direkt anknytning till gruvan i Kiruna och att flytta på ett bostadsområde i Malmberget med ca 200 hus. På lång sikt kommer stora delar av både Malmberget och Kiruna att behöva flyttas. Projektet beräknas vara slutfört år 2033.

Vänligen kontakta Jim Runsten för vidare information på 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird vänligen kontakta Marina Årelid på 08-506 320 00.