Bird & Bird har biträtt Förvaltaren Trädkronan AB vid avyttringen av Hälsans Kök

02-2006

Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird & Bird har biträtt Förvaltaren Trädkronan AB att avyttra dotterbolaget AB Hälsans Kök till Tivall Sweden AB. Hälsans Kök har, tillsammans med Trädkronans andra väletablerade hälsokostbolag AB Svenska Nutana, visat sig vara ledande med djupfrysta varor inom hälsokostmarknaden i Sverige och i de övriga nordiska länderna.

Jim Runsten, delägare i Bird & Bird, ledde teamet som bland annat bestod av Torbjörn Koivisto, Jonas Löfgren och Patrik Fallberg. Bird & Bird har tillhandahållit rådgivning inom områdena bolagsrätt, M&A och arbetsrätt.

Vänligen kontakta Jim Runsten för vidare information på 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird vänligen kontakta Marina Årelid på 08-506 320 00.