Bird & Bird biträder Swefour vid försäljning av 49% av aktierna i Spring Mobil till Tele2

11-2006

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird har biträtt Swefour AB vid dess försäljning av 49 % av aktierna i Spring Mobil AB till börsnoterade teleoperatören Tele2. Spring Mobil är innehavare av den 4:e GSM-licensen i Sverige och erbjuder avancerade telefonilösningar till företagskunder i Sverige. Under de senaste åren har Spring Mobil lett utvecklingen för ”OnePhone-lösningar” (användning av samma telefon i det fasta nätet som i det mobila nätet) och genom Tele2’s förvärv av 49 % av aktierna kan Spring Mobil fortsätta expansionen på den redan kraftigt växande marknaden.

Advokat Andreas Börjesson, ansvarig för Bird & Birds bolagsrättsliga grupp, ledde Bird & Birds team som även bestod av advokaterna Johan Tydén och Kristina Walles samt biträdande jurist Helena Klinte. Dessutom bistod biträdande jurist Henrik Nilsson med konkurrensrättslig rådgivning. Teamet har även bistått med rådgivning avseende kommersiella avtal i samband med transaktionen.

Telekombranschen är en av de fyra sektorer som Bird & Bird har valt att huvudsakligen fokusera på. Flera av Bird & Birds jurister har själva arbetat många år inom telekombranschen och arbetar även dagligen med klienter inom branschen.

Andreas Börjesson kommenterar;
”Försäljningen av en större andel i telekom-operatör medför komplexa telerättsliga, konkurrensrättsliga och finansiella frågeställningar som inte bara kräver juridisk kunnande, utan även en stor portion branschkännedom för att hanteras på bästa sätt. Den unika kompetensen inom Bird & Birds telekomgrupp var till stor nytta för oss i bolagsgruppen i denna transaktion.”

Bird & Bird har under flera år biträtt ägaren till Swefour AB; riskkapitalbolaget Brainheart Capital, med intressebolag.

För mer information om detta vänligen kontakta Andreas Börjesson på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på telefon 08-506 320 00.

-Slut-

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.