Bird & Bird utökar lokalerna på Norrlandsgatan

11-2006

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird fortsätter att växa och kommer därför att utöka Stockholmskontorets lokaler i Salénhuset på Norrlandsgatan 15. Inflytt sker i mars 2007.

Bird & Bird Advokatbyrå har sedan flytten till Salénhuset 2002 växt avsevärt och rekryterat ett 20-tal nya medarbetare. Detta kräver större lokaler och från och med i mars 2007 står 34 nya rum och ytterligare totalt 1022 kvm färdiga. All kontorsverksamhet flyttas till plan 9 och plan 10 kommer uteslutande att bli konferensvåning.

Bird & Bird söker kontinuerligt efter välkvalificerade jurister och övrig personal och annonserar just nu efter en biträdande jurist och en processrättsjurist.

Bird & Bird finns sedan i september också representerat i Kista Science City. Detta kontor, som vänder sig till klienter inom it- och telekomsektorerna, kommer att invigas officiellt den 29 november.

För mer information om detta vänligen kontakta Anita Olin Bohman på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på telefon 08-506 320 00.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

För en utförligare beskrivning av Bird & Bird, se även vår hemsida: www.twobirds.se