Bird & Bird stärker IP-gruppen ytterligare med ny rekrytering

10-2006

Bird & Bird Advokatbyrå har nyligen rekryterat Richard Lewinson, framstående jurist inom immaterialrätt med särskild inriktning på patent och licensiering.

Richard Lewinson, advokat på advokatfirman Linklaters, har börjat på Bird & Bird Advokatbyrå. Han kommer att förstärka Bird & Birds IP-grupp och där inta en ledande roll för gruppens patentverksamhet. Richard har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla juridisk rådgivning till företag och organisationer inom branscherna IT, telekom och life sciences. Han har vidare djup kunskap inom immaterialrätt med fokus på patent, programvarufrågor och licensiering. Richard har sedan år 2001 arbetat vid advokatfirman Linklaters i Stockholm. Dessförinnan arbetade han ca 10 år på Ericsson, i stor utsträckning med bl.a. IPR och licensiering.

Walo von Greyerz, ansvarig för Bird & Birds IP-grupp kommenterar: ”Genom rekryteringen av Richard Lewinson förstärker vi vår IP-grupp ytterligare. Richards bakgrund och erfarenhet passar även väl in i Bird & Birds strategi att kombinera juridisk rådgivning med djup kunskap om vissa branscher, i detta fallet IT, telekom och life sciences. Richards erfarenhet och inriktning kommer både våra nuvarande och framtida klienter tillgodo.”

Richard Lewinson tillägger:
"Den främsta anledningen till att jag väljer att gå över till Bird & Bird är byråns branschinriktade strategi, goda renommé och immaterialrättsliga fokus. Jag ser ett utmärkt tillfälle att ytterligare utveckla min specialistkompetens inom immaterialrätt med inriktning mot sektorerna IT, telekom och life sciences."

Vänligen kontakta Walo von Greyerz för vidare information på 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird vänligen kontakta Marina Årelid på 08-506 320 00.

-Slut-

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.