Bird & Bird rådgivare vid Nordic Mines börsintroduktion

11-2006

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird har agerat som rådgivare i samband med planerad börsintroduktion av gruvföretaget Nordic Mines.

Bird & Bird har medverkat som rådgivare i samband med Nordic Mines nyemission samt vid företagets upptagande till handel på First North. Nyemissionen, på 125 mkr, omfattar vid fullteckning totalt 5 miljoner aktier till teckningskursen 25 kronor per aktie. Nordic Mines, som har sin största guldfyndighet i Laiva i Finland, planeras att upptas till handel på First North i december.

Från Bird & Bird medverkade bl.a. Anders Nilsson, Helena Klinte, Mahmut Baran, Hans Svensson och Andreas Börjesson .

För mer information om detta vänligen kontakta Anders Nilsson på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på telefon 08-506 320 00Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 38 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

För en utförligare beskrivning av Bird & Bird, se även vår hemsida: www.twobirds.se