Bird & Bird förstärker skattegruppen ytterligare

11-2006

Advokat Mahmut Baran, känd skattejurist med mångårig erfarenhet av skatterätt, förstärker Bird & Birds skattegrupp.

Advokat Mahmut Baran är, från och med 1 november, verksam som biträdande jurist på den internationella advokatbyrån Bird & Bird. Mahmut kommer närmast från Linklaters där han arbetat som skattejurist i fem år. Mahmut kommer att ingå i den svenska skattegruppen och är även ett viktigt tillskott i Bird & Birds internationella skattegrupp. Bird & Bird har nu skatteexpertis i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Holland och Tyskland.

Mahmut har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla skatterättslig rådgivning till nationella och internationella företag och organisationer. Mahmut har både en Jur kand och en civilekonomexamen, och Mahmut började arbeta Skattemyndigheten 1988 där han har arbetat som skatteexpert i ca 13 år. År 2001 började han som biträdande jurist på Linklaters Advokatbyrå, vilken också är den position som han kommer närmast ifrån.

Christian Luthman, delägare och ansvarig för Bird & Birds skattegrupp i Sverige kommenterar:
“Jag är mycket glad över att Mahmut börjar hos oss. Detta nytillskott är ett viktigt steg i vår utveckling och vårt team i Sverige har nu ännu större möjlighet att erbjuda våra klienter förstklassig skatterättslig rådgivning – i Sverige och internationellt. Mahmut är en förstklassig skattejurist med imponerande kunskap och erfarenhet”.

Mahmut tillägger:
“Bird & Birds skattegrupp är relativt nybildad och det ska bli spännande att få vara med och utveckla gruppen.”

För ytterligare information om detta vänligen kontakta
Christian Luthman tel. + 46 (0)8 506 320 00. För ytterligare information om Bird & Bird, vänligen kontakta Marina Årelid tel. +46 (0)8 506 320 00.


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

För en utförligare beskrivning av Bird & Bird, se även vår hemsida: www.twobirds.se