Bird & Bird biträder LKAB vid inköp av malmvagnar

07-2006

Den internationella affärsjuridiska advokatbyrån Bird & Bird har biträtt gruvjätten LKAB genom att upprätta avtal som ett resultat av upphandlingen av 680 malmtransportvagnar till ett värde av 800 miljoner kronor. Avtalet har förhandlats fram den senaste veckan och leverantören heter K Industrier, tillverkare av specialgodsvagnar med inriktning på skogs- stål- och fordonsindustrin.

Bird & Bird har under många år biträtt LKAB avseende en mängd juridiska frågeställningar däribland LKABs flytt av samhället Malmberget och delar av Kiruna med anledning av nyfunnen malmkropp.

Bird & Birds team bestod av advokaterna Jim Runsten och Sara Eliasson.

För mer information vänligen kontakta Jim Runsten på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird vänligen kontakta Marina Årelid på telefon 08-506 320 00.

-Slut-


Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 490 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholmskontoret är idag 38 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

För en utförligare beskrivning av Bird & Bird, se även vår hemsida: www.twobirds.se