Bird & Bird biträder Credelity Capital vid förvärv

10-2006

Den internationella advokatbyrån Bird & Bird har biträtt Credelity Capital vid deras förvärv av Saddler Scandinavia AB.

Bird & Bird har biträtt Credelity Capital, ett svenskt private equity bolag, vid deras förvärv av Saddler Scandinavia. Saddler Scandinavia designar och säljer bälteskollektioner till den ledande modefackhandeln i Norden och vissa utvalda marknader. Bolaget är den största leverantören av bälten i Norden och omsatte 2005 ca MSEK 141. Säljarna bibehåller en ägarandel i det nya gemensamma holdingbolaget tillsammans med Credelity Capital.

Från Bird & Bird medverkade delägare Andreas Börjesson och biträdande jurist Jerker Edström. Det totala värdet av transaktionen uppgick till MSEK 180.

För mer information om detta vänligen kontakta Andreas Börjesson på telefon 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på telefon 08-506 320 00.

Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.