Bird & Bird biträder Sterling vid strukturaffär

 

12-2006

Sterling Airlines A/S har ingått avtal om försäljning av sin underhållsverksamhet. Samtidigt har Sterling avtalat med köparen om underhåll av den egna flygplansflottan. Bird & Bird har biträtt Sterling.

Sterling Airlines A/S är Europas fjärde största lågprisflygbolag och det största i Skandinavien, med reguljär- och charterflyg till fler än 35 destinationer i Europa. Sterlings flygplansflotta består av 26 stycken Boeing 737. Underhållet av den egna flygplansflottan har hittills varit en del av Sterlings verksamhet.

Med verkan från och med den 1 februari 2007 överlåter Sterling underhållsverksamheten till EAMS (Essential Aircraft Maintenance Services A/S). Bakom EAMS står en grupp investerare, bl.a. LD Equity och ASA Management. EAMS kommer inledningsvis att vara samägt mellan investerargruppen och Sterling, med Sterling som majoritetsägare. Per den 1 maj 2007 kommer Sterling att sälja sina återstående 51 % till investerargruppen.

Samtidigt med försäljningen av underhållsverksamheten har Sterling träffat avtal med EAMS om fortsatt underhåll av flygplansflottan under en 7-årsperiod.

Bird & Bird har biträtt Sterling med både försäljningen och avtalet om fortsatt flygplansunderhåll.

Bird & Birds team har letts av Jörgen Ekstöm, som är ansvarig för Bird & Birds svenska Aviation & Aerospace grupp och har mer än 20 års erfarenhet av flygbranschen. I teamet ingick även bl.a. Hans Svensson, Anders Nilsson och Andreas Börjesson.

Almar örn Hilmarsson, CEO Sterling Airlines A/S, kommenterar:

”Jag är mycket nöjd med Bird & Birds insatser i alla delar av projektet. Genom att förena genuin kunskap och erfarenhet från liknande transaktionsstrukturer med Jörgen Ekströms särskilda insikter i flygbranschen har teamet från Bird & Bird bidragit högst väsentligt till att möjliggöra affären.”

För mer information om detta vänligen kontakta Jörgen Ekström på tel. 08-506 320 00. För mer information om Bird & Bird generellt vänligen kontakta Marina Årelid på tel. 08-506 320 00.
Om Bird & Bird

Bird & Bird är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med för närvarande cirka 500 jurister. Vi har kontor i Beijing, Bryssel, Düsseldorf, Frankfurt, Haag, Hong Kong, London, Lyon, Madrid, Milano, München, Paris, Rom och Stockholm. På Stockholms¬kontoret är idag 42 jurister verksamma. Verksamheten bedrivs på plan 9 och 10 i Salénhuset, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Fr o m den 1 september finns Bird & Bird även representerade i en kontorslokal i Kista Science Tower.

För oss på Bird & Bird är det oerhört viktigt att ha förståelse för och goda kunskaper om den affärssektor som våra klienter verkar inom. Genom att kombinera kunskap om de kommersiella och tekniska förhållanden som råder inom en viss bransch med gedigen juridisk kompetens och lång erfarenhet inom de rättsområden som berörs kan vi lämna juridisk rådgivning som är anpassad till varje klients specifika behov. De affärssektorer som vi fokuserar på i första hand är Aviation & Aerospace, IT, telekom, media och life sciences.

Bird & Bird är en affärsjuridisk ”fullservice” byrå, vilket innebär att vi tillhandahåller hela spannet av affärsjuridiska tjänster, dvs. såväl rådgivning avseende olika typer av kommersiella avtal i våra klienters dagliga verksamhet som rådgivning inom bolags- och aktiemarknadsrätt, finansiell juridik, skatterätt, arbetsrätt, marknadsrätt, IT-rätt, immaterialrätt, konkurrens- & EU-rätt, fastighets- och entreprenadrätt, processrätt, offentlig upphandling m.m.

 

Författare

Anders Nilsson

Managing Partner
Förenade Arabemiraten

Ring mig på: +971 26108 100

Jörgen Ekström

Of Counsel
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00

Hans Svensson

Partner
Sverige

Ring mig på: +46 (0)8 506 320 00